در پوش های آلومینیومی و پلاستیکی

موارد استفاده :سیلد ظروف لبنیات، نوشیدنی ها و مواد غذایی و درپوش بسته بندی پنیر، ماست، درهای آلومینیومی لیوان بستنی، دسر، همچنین درپوش ظروف مورد استفاده در صنایع داروسازی، غذایی